|   Úvod   |   Jak pomoci zraněným živočichům   |   Děti Země  |   Econnect
O KODASu Programy a projekty Kalendář akcí Podpořte nás Publikace Sponzoři Odkazy

O KODASu

> Co děláme

Akce Falco, Akce Aquila - ochrana ohrožených hnízd vzácných dravců

V dnešní době jsou hnízda vzácných dravců ohrožena především neukázněnými turisty a horolezci. Naší snahou je proto ochránit snadno přístupná hnízda po dobu hnízdění před rušením. Strážení probíhá za pomoci dobrovolníků v různých koutech České republiky a Slovenska v období od konce března do poloviny července. Přihlásit se ale můžete kdykoliv. Stráží se v týdenních turnusech, přičemž hnízdo se hlídá nepřetržitě bez ohledu na počasí.

Budou žít ? - program na ochranu sov

Většina druhů sov se postupně vytrácí z naší krajiny. Hlavními důvody jsou především nedostatek hnízdních podmínek a celkové změny v krajině. Instalací hnízdních budek se snažíme zlepšit hnízdní podmínky sov na území Vysočiny. K posílení populace jsou na tomto území každoročně vypouštěni mladí jedinci sovy pálené z umělých odchovů. V rámci tohoto programu se také snažíme ukázat sovy, které jsou obestřené mnoha pověrami, v pravém světle a získat co nejvíce lidí pro jejich ochranu.

Program Pomoc přírodě - dobrovolnické akce

Vlivem lidské činnosti každoročně končí velké množství zvířat ve stanicích pro handicapované živočichy s nejrůznějšími druhy zranění, která často znemožňují jejich opětovný návrat do volné přírody. Nemalý podíl mezi těmito živočichy tvoří dravci a sovy. V Programu Pomoc přírodě se krom vlastní pomoci těmto jedincům snažíme umožnit členům Klubu, ale široké laické veřejnosti, zapojit se do ochrany přírody a setkat se s jinak divoce žijícími druhy.

Program spočívá ve víkendových brigádách a jednom letním táboře, během nichž dobrovolníci pomáhají s opravami a údržbou zázemí stanic. Zároveň jsou blíže seznamováni s ohroženými druhy dravců a sov a s problematikou jejich ochrany.

Program Ohrožení králové nebes

Usilujeme o změnu postoje lidí. Program Ohrožení králové nebes se zaměřuje na osvětu široké veřejnosti. Je tvořen souborem výstav k problematice ochrany dravců a sov doplněných odbornými přednáškami.

Výstava Ohrožené královny noci přibližuje úskalí ochrany sovy pálené na Vysočině. Seznamuje nejen s obsahem a průběhem vlastního projektu, ale i se všemi druhy sov, které v České republice pravidelně hnízdí. Výstava Nevinní jako skřivánci, tvořena uměleckými fotografiemi Josefa Ptáčka a Oldřicha Mikulici doprovázenými texty Miloslava Kučery, se formou tří příběhů snaží představit dravé ptáky tak jak je neznáme. Králové nebes v ohrožení je název výstavy o Akci Falco. Odpovídá na otázky proč je nutné hnízda ohrožených dravců hlídat, jakou formou hlídání probíhá a jakých úspěchů bylo v rámci této akce dosaženo. O tom jak může každý z nás pomoci volně žijícím zvířatům pojednává výstava Pomozme jim! Deset panelů výstavy přibližuje jednotlivé formy ohrožení, kterým jsou jednotliví živočichové úmyslně či neúmyslně vystaveni, jak může k jejich ochraně přispět každý z nás a dále představuje činnost záchranných stanic pro handicapované živočichy.

kodas-dz@email.cz   |   © KODAS při sdružení Děti Země 2004