|   Úvod   |   Jak pomoci zraněným živočichům   |   Děti Země  |   Econnect
O KODASu Programy a projekty Kalendář akcí Podpořte nás Publikace Sponzoři Odkazy

Sova pálená

- možnosti ochrany

V hodině dvanácté přichází s pomocí člověk, který vše zavinil a tak by měl také vše napravit.

Dlouhodobými opatřením jsou změny v zemědělském hospodaření v krajině, které může jednotlivec velice těžko ovlivnit a budou trvat desítky let.

Poměrně rychlou pomocí je zajištění ochrany stávajících hnízdišť a budování hnízdišť nových.

Obsazená hnízdiště lze zajistit po dohodě s vlastníkem omezením vstupu do objektu či vyhlášením přechodně chráněné lokality . Je důležité zajistit průzkum církevních a historických objektů před začátkem oprav, při kterých může dojít k vyplašení hnízdících ptáků a opuštění snůšky nebo mláďat a nebo k přímému zničení hnízda. Ve většině případů lze situaci řešit dohodou, ve složitějších případech přenosem vajíček či mláďat . V zemědělských objektech, kde sovy hnízdí by měla být snaha o dohodu omezení provádění deratizace.

V zemědělských objektech je možné vytvořit relativně bezpečná hnízdiště pomocí vhodných hnízdních budek umístěných tak, aby nedošlo k zasypání uskladněným krmivem a zajištěných plechovými kryty proti vnikání predátorů.

V církevních a historických objektech záleží na dohodě se správci. Lze vytvořit vletový otvor do prostoru věže nebo půdy a nebo umístit přímo za vletový otvor hnízdní budku.

V zemědělských objektech by měli být zajišťovány "pasti" zakrytím nebo likvidací tak aby do nich ptáci nemohli spadnout.

Ztráty v zimním období lze eliminovat přikrmováním,ale tato metoda je však velice náročná časově i finančně.

Důraz by měl být kladen také na osvětu široké veřejnosti.

kodas-dz@email.cz   |   © KODAS při sdružení Děti Země 2004