|   Úvod   |   Jak pomoci zraněným živočichům   |   Děti Země  |   Econnect
O KODASu Programy a projekty Kalendář akcí Podpořte nás Publikace Sponzoři Odkazy

Program Pomoc přírodě

- dobrovolnické akce

Vlivem lidské činnosti každoročně končí velké množství ptačích jedinců ve stanicích pro handicapované živočichy s nejrůznějšími druhy zranění, která často znemožňují jejich opětovný návrat do volné přírody. Nemalý podíl mezi těmito živočichy tvoří dravci a sovy. V Programu Pomoc přírodě se krom vlastní pomoci těmto jedincům snažíme umožnit členům Klubu, ale široké laické veřejnosti, zapojit se do ochrany přírody a setkat se s jinak divoce žijícími druhy.

Program spočívá ve víkendových brigádách a jednom letním táboře, během nichž dobrovolníci pomáhají s opravami a údržbou zázemí stanic. Zároveň se blíže seznamují s ohroženými druhy dravců a sov a s problematikou jejich ochrany. Akce probíhají v rámci národní sítě záchranných stanic po celém území České republiky. Letní tábor si našel své stálé místo v Záchranné stanici volně žijících zvířat Zelené Vendolí ve Vendolí u Svitav, kde se každoročně koná na přelomu července a srpna.

Stanice pro hendikepované živočichy, které jsou spravovány malými organizacemi nebo fyzickými osobami se často potýkají s nedostatkem prostředků na zajištění chodu a údržbu stanic. Finanční prostředky v některých případech postačují jen na hrazení nákladů spojených s krmením zvířat. To se projevuje na zázemí stanic a na jejich technickém stavu. Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země již řadu let úspěšně organizuje dobrovolnické akce v těchto stanicích ve snaze zapojit veřejnost do jejich fungování. Nejčastějšími účastníky našich akcí jsou studenti středních a vysokých škol, kteří ve stanicích pracují bez nároku na odměnu.

kodas-dz@email.cz   |   © KODAS při sdružení Děti Země 2004