|   Úvod   |   Jak pomoci zraněným živočichům   |   Děti Země  |   Econnect
O KODASu Programy a projekty Kalendář akcí Podpořte nás Publikace Sponzoři Odkazy

Pomozte ještě dnes ohrozeným dravcům!

8. března 2005
[Česká republika - Česká republika]

Na skále

Akce Falco - projekt strážení hnízd ohrožených sokolovitých dravců ve volné přírodě - postrádá pro období měsíce dubna dobrovolné strážce.

Každý rok probíhá tato akce od dubna do června. Dobrovolní strážci však každoročně upřednostňují strážení za příznivějšího počasí a hlásí se na teplejší jarní měsíce. Ale právě období na samotném začátku jara je pro ochranu ohrožených dravců klíčové. Sokolí pár nemá do vylíhnutí mláďat vytvořenou dostatečnou rodičovskou vazbu ke své snůšce a k jejímu opuštění tak může dojít i při jinak bezvýznamném vyrušení. V měsíci dubnu se do po zimě do hnízdních lokalit vrací krom sokolů také odpočatí turisté a sportovní horolezci. Dravci jsou tak ze strany člověka vystaveni velkému tlaku.

Důsledkům tohoto tlaku se snaží předejít ochránci přírody z řad dobrovolníků, kteří se ve skupinách střídají pod hnízdem v týdenních turnusech. Každý rok se tak daří přispět k vyvedení několika mláďat, která by jinak byla rodiči opuštěna nebo skončila v rukách překupníků.

Zejména na měsíc duben stále hledáme další dobrovolníky, aby i letos byla Akce Falco úspěšná a ohrožení sokoli mohli nerušeně vyvést svá mláďata.

Cílem Akce Falco, která je organizovaná Klubem ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země, je chránit hnízda vzácných dravců před vykradením překupníky. Díky úsilí mnoha dobrovolníků se za patnáct let trvání této akce podařilo zachránit mnoho vzácných dravců, kteří by jinak zahynuli nebo přišli o svou svobodu.

Akci Falco můžete podpořit také finančně převodem na účet: 170 244 366 / 0300 u Poštovní spořitelny.

Hlásit na akci se můžete stále na adrese:
Ivo Páral
683 51 Holubice 258
email: akcefalco@email.cz
mobil: 605 468 263

kodas-dz@email.cz   |   © KODAS při sdružení Děti Země 2004