|   Úvod   |   Jak pomoci zraněným živočichům   |   Děti Země  |   Econnect
O KODASu Programy a projekty Kalendář akcí Podpořte nás Publikace Sponzoři Odkazy

Prof. RNDr. Hana Librová, CSc.

Dlouhá léta, po něž se tak či onak vztahuji k přírodě, mne ovlivnila. Když dnes vzácně přijde řeč na obětavost, nevybaví se mi klasika - matka pečující o nemocné dítě nebo požárník vynášející z hořícího domu staříčka. Vytane mi na mysli mladý člověk sedící v dešti pod skálou, hlídaje hnízdo sokola. Jeho pomoc jiné bytosti není vedena ani instinktem, ani profesní ctí.

Ta dlouhá léta jsem nežila jen vztahem k přírodě. Po akademicku jsem se naučila pochybovat, klást otázky, snad i podezírat: Jaké jsou vlastně motivy strážců hnízd? (Nejde o jednoho, dva, tři podivíny, ale o celé organizace s početným členstvem.) Chvíle, kdy nad korunou buku zakrouží s rodiči i šťastně uhlídaná mláďata rarohů, musí být úchvatná, nevěřím však, že hlídač podstupuje dlouhé týdny nepohodlí jenom s nejistou vyhlídkou na tuto odměnu.

Proč se ti obětavci starají právě o dravce? Proč nepečují o dobré vyhnízdění dojemných drobných pěvců, jejichž existence je ohrožena usilovným odstraňováním "nepořádku" na zahradách, zvelebováním obcí? Proč se nestarají o osudy rorýsů, kteří doplácejí na krásné nové fasády a střechy? Proč se nezasazují o to, aby měli kde spočinout tažní vodní ptáci?

Je to tím, že jsou draví ptáci ohroženi ve větší míře? Nebo tím, že zatímco na ostatní ptáky doléhá lidská bezohlednost nepřímo, bezděky, dravce ohrožují vykradači hnízd (a myslivci) přímo, vědomě, ba cynicky promyšleně? Pak by hlídání hnízd bylo aktem vpravdě rytířským.

Představuji si, že rytíř má nadhled a dokáže odpouštět i nepřátelům. Jednou jsem ve výzkumu hovořila se zapáleným ochráncem dravých ptáků. Ač na to netázán, řeč prokládal větou "lidi nemám rád". Představila jsem si šejky tučně platící vykradačům za propašovaná uvězněná mláďata rarohů a moravské myslivce sveřepě trvající na svých loveckých atavismech. Neměla jsem tomu mladému muži za zlé, co říkal. Ale stejně si nemyslím, že motivem tak početných ochránců je vzdor nebo nevole vůči lidem.

Další otázka: jak to, že těm citlivým duším nevadí, že předmět jejich něžné rytířské ochrany je masožravec, tvrdý zabiják? Pokud by mi racionálně vysvětlily, že predátoři jsou podmínkou zdravého ekosystému, souhlasila bych, ale jako motiv by mi to nešlo dohromady s romantickou povahou jejich nasazení. Nepůsobí na nás dravci svým majestátem, tím, že ztělesňují nespoutanost a moc? Nebojím se poznamenat: právě tyto vlastnosti predátorů z říše savců i ptáků oslovovaly ducha Třetí říše!

Neznám odpověď na své otázky. A bez ohledu na ně mohu říci: kdyby mi to síly dovolovaly a já bych dokázala dny a noci hlídat hnízdo rarohů, myslím, že bych při jejich prvním proletu pocítila stejně prudkou radost jako moji mladí kolegové. Otázky by na tom nezměnily nic. Ty jen teď kladu ve stěnách pracovny. Mohly by pomoci krátit chvíli pod bukem?

Hana Librová

kodas-dz@email.cz   |   © KODAS při sdružení Děti Země 2004