|   Úvod   |   Jak pomoci zraněným živočichům   |   Děti Země  |   Econnect
O KODASu Programy a projekty Kalendář akcí Podpořte nás Publikace Sponzoři Odkazy

Aktuality

Budou žít sovy pálené na Vysočině?

19.02. 2010
Vysočina - Sova pálená byla kdysi jedna z našich běžných sov, ale dnes je bohužel jednou z nejvzácnějších. Poznáme ji především podle rezavého zbarvení a nápadného srdčitého závoje kolem očí. Velikostí je srovnatelná s holubem a rozpětí křídel má 95 cm. Ke hnízdění využívá především lidská sídla - kostelní věže a půdy zemědělských budov. Kdysi lidé věřili, že zabitá sova přitlučená na vrata od chléva ochrání dobytek od zlých sil a uhranutí, ale dnes už víme, že je to pouze pověra. V potravě převládají drobní hlodavci a v zimním období drobní pěvci. Ohrožuje jí především nedostatek vhodných hnízdišť, hnízda často vyplení kuna skalní a v poslední době se zvyšuje i počet sov sražených automobily na silnicích. Patří mezi zvláště chráněné druhy.
Projekt Budou žít ? na ochranu sovy pálené na Vysočině byl zahájen Klubem ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země v roce 1996 na okrese Havlíčkův Brod a později také na okresech Pelhřimov a Kutná Hora. V roce 1996 předpokládali odborníci, že ve sledovaném území sova pálená roztroušeně hnízdí. Skutečnost se však ukázala mnohem horší. Pro posílení populace bylo rozmístěno 280 hnízdních budek převážně do zemědělských objektů. Průměrně v nich však hnízdí pouze dva páry těchto vzácných sov. V projektu v současné době pokračuje Občanské sdružení Zelené srdce.
Na okrese Havlíčkův Brod jsme provedli v roce 2009 kontrolu 89 hnízdních budek. Bohužel ani v letošním roce zde hnízdění sovy pálené prokázáno není. Průběžně byla prováděna údržba budek, především jejich zavěšení. Bohužel za dobu trvání projektu (zahájen v roce 1996) bylo již 37 budek zničeno především z důvodu změny využívání budov a nebo se nepoužívané budovy zřítily.
Na okrese Pelhřimov jsme provedli kontrolu a údržbu 77 hnízdních budek. Hnízdění bylo prokázáno v lokalitě u Humpolce. Jedná se o pár, který vznikl z poslední skupiny sov pálených z umělého odchovu vypuštěných do volné přírody v roce 2008. V srpnu vyvedl úspěšně tři mláďata a v současné době (leden 2010) je nadále na lokalitě pozorován. Jiné hnízdění se prokázat nepodařilo. I na tomto okrese došlo za dobu trvání projektu ke zničení 35 budek. Průběžně byla prováděna údržby budek tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost a připraveny na možné obsazení v dalších letech.
Na okrese Kutná Hora byla provedena kontrola 40 hnízdních budek. Hnízdění bylo znovu prokázáno v lokalitě XXX, kde sovy hnízdí v budce již čtvrtý rok. Při kontrole 29.6.2009 byla z budky vyplašena samička sedící na snůšce 6 vajíček. Majitele jsme upozornili na hnízdění sov a požádali o spolupráci. Dne 28.8.09 bylo v budce okroužkováno 5 mladých. Hnízdění bylo znovu prokázáno i v lokalitě YYY, kam se sovy vrátily v roce 2008 po pětileté přestávce. Při kontrole 29.6.2009 byla z jedné ze dvou umístěných budek vyplašena samička sedící na snůšce 6 vajíček. I zde jsme majitele budovy upozornili na hnízdění sov a požádali o spolupráci. Dne 28.8.09 byla v budce okroužkována 3 mláďata. I na tomto okrese bylo za dobu trvání projektu zničeno 12 hnízdních budek. Hnízdní budky jsme dle potřeby opravovali, především se jednalo o opravy uchycení.
Ve vypouštění sov pálených z umělého odchovu do volné přírody již nebudeme pokračovat i přesto, že tato sova patří v kraji k nejvzácnějším a nejohroženějším druhům. Problém není v získání mláďat, ale nepodařilo se nám získat novou výjimku ze zákona o ochraně přírody. Vlastně novou výjimku jsme získali, ale její podmínky jsou pro nás v současné době nesplnitelné. Správa CHKO Blaník výjimku sdružení Zelené srdce udělila na vypuštění deseti sov, které však musejí být nejméně po dobu jednoho roku sledovány za pomoci satelitních vysílaček, aby se zjistilo, jak se sovy po vypuštění chovají a kolik jich přežije. Sledování pomocí satelitu je však pro nás velice nákladné a pro dobrovolné sdružení hospodařící s desítkami tisíc je podmínka vyžadující investice
nesplnitelná a s vypouštěním zatím končíme.
V roce 2009 se tedy podařilo ve sledovaném území okresů Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Kutná Hora prokázat v budkách hnízdění tří párů sov pálených, které prokazatelně vyvedly 11 mláďat. Cekem byla provedena kontrola a údržba 206 budek. Vypouštění sov pálených z umělého odchovu bylo přerušeno.

Pavel Koubek - Zelené srdce

kodas-dz@email.cz   |   © KODAS při sdružení Děti Země 2004