|   Úvod   |   Jak pomoci zraněným živočichům   |   Děti Země  |   Econnect
O KODASu Programy a projekty Kalendář akcí Podpořte nás Publikace Sponzoři Odkazy

Publikace

Tyto publikace si můžete objednat emailem nebo na naší adrese.

      Leták k naučné stezce Březina, kterou Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země zřídil v okolí Humpolce.
(leták je zdarma)
      Leták projektu Proč se žáby stěhují přibližuje důvody a možnosti ochrany těchto obojživelníků.
(leták je zdarma)
      Leták Projektu na ochranu sovy pálené na Vysočině obsahuje důvody jejího ohrožení a možnosti jak tomuto ohroženému druhu pomoci.
(leták je zdarma)
      Pohlednice programu Budou žít? s mládětem sýčka obecného. Obsahuje adresu Klubu ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země.
(pohlednice je zdarma)
      Pohlednice programu Budou žít? s fotografií sýce rousného. Obsahuje adresu Klubu ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země.
(pohlednice je zdarma)
      Pohlednice programu Budou žít? s mláďaty sovy pálené. Obsahuje adresu Klubu ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země.
(pohlednice je zdarma)
      Pohlednice programu Budou žít? s fotografií sovy pálené. Obsahuje adresu Klubu ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země.
(pohlednice je zdarma)
      Leták k činnosti Klubu ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země. Obsahuje informace o hlavních programech a projektech klubu a možnostech, jak se aktivně zapojit do ochrany přírody.
(letáček je zdarma)


      Leták o Akci Falco, akci na záchranu vzácných dravců, které ohrožuje především nešetrná turistika, horolezectví a vybírání hnízd, obsahuje informace o tom jak akce vznikla, o co usiluje a jak je možné se do ní zapojit. Součástí letáku je také návratka s přihláškou na akci.
formát A4 (letáček je zdarma)


      Náborový leták k Akci Falco obsahuje základní informace spolu s nezbytnými kontakty na koordinátory akce. Součástí letáku je také návratka s přihláškou na akci.
formát 10x40 cm (letáček je zdarma)


      Leták Nový domov obsahuje základní informace o tom, jak pomoci vybraným druhům sov, včetně návodu na výrobu a údržbu hnízdních budek.
formát 10x40 cm (letáček je zdarma)
Leták si můžete vytisknout sami


      Panoramatická pohlednice programu Budou žít?, obsahuje kontakt na webové stránky a bankovní spojení.
(cena 10 Kč - celá částka bude věnována na ochranu ohrožených sov)


      Pohlednice k Akci Falco z měkkého papíru, obsahuje kontakt na webové stránky a bankovní spojení.
(pohlednice je zdarma)


      Panoramatická pohlednice Akce Falco, obsahuje kontakt na webové stránky a bankovní spojení.
(cena 10 Kč - celá částka bude věnována na ochranu ohrožených dravců)
kodas-dz@email.cz   |   © KODAS při sdružení Děti Země 2004