|   Úvod   |   Jak pomoci zraněným živočichům   |   Děti Země  |   Econnect
O KODASu Programy a projekty Kalendář akcí Podpořte nás Publikace Sponzoři Odkazy

Programy a projekty

Činnost Klubu ochrany dravců a sov se skládá z několika vzájemně se doplňujících programů a projektů, jejichž cílem je, krom praktické ochrany dravců a sov, také jejich ochrana právní a dále osvěta široké veřejnosti.

Akce Falco - ochrana ohrožených hnízd vzácných dravců

raroh

V dnešní době jsou hnízda vzácných dravců ohrožena především neukázněnými turisty a horolezci. Naší snahou je proto ochránit snadno přístupná hnízda po dobu hnízdění před rušením. Strážení probíhá za pomoci dobrovolníků v různých koutech České republiky a Slovenska v období od konce března do poloviny července. Přihlásit se ale můžete kdykoliv. Stráží se v týdenních turnusech, přičemž hnízdo se hlídá nepřetržitě bez ohledu na počasí. Více ZDE

Budou žít? - program na ochranu sov

Sova

Většina druhů sov se postupně vytrácí z naší krajiny. Hlavními důvody jsou především nedostatek hnízdních podmínek a celkové změny v krajině. Instalací hnízdních budek se snažíme zlepšit hnízdní podmínky sov na území Vysočiny. K posílení populace jsou na tomto území každoročně vypouštěni mladí jedinci sovy pálené z umělých odchovů. V rámci tohoto programu se také snažíme ukázat sovy, které jsou obestřené mnoha pověrami, v pravém světle a získat co nejvíce lidí pro jejich ochranu. Více ZDE.

Program Pomoc přírodě - dobrovolnické akce

Pomoc přírodě

Vlivem lidské činnosti každoročně končí velké množství zvířat ve stanicích pro handicapované živočichy s nejrůznějšími druhy zranění, která často znemožňují jejich opětovný návrat do volné přírody. Nemalý podíl mezi těmito živočichy tvoří dravci a sovy. V Programu Pomoc přírodě se krom vlastní pomoci těmto jedincům snažíme umožnit členům Klubu, ale široké laické veřejnosti, zapojit se do ochrany přírody a setkat se s jinak divoce žijícími druhy. Program spočívá ve víkendových brigádách a jednom letním táboře, během nichž dobrovolníci pomáhají s opravami a údržbou zázemí stanic. Zároveň jsou blíže seznamováni s ohroženými druhy dravců a sov a s problematikou jejich ochrany. Více ZDE

Program Ohrožení králové nebes

Králové nebes

Usilujeme o změnu postoje lidí. Program Ohrožení králové nebes se zaměřuje na osvětu široké veřejnosti. Je tvořen souborem výstav k problematice ochrany dravců a sov doplněných odbornými přednáškami. Více ZDE

kodas-dz@email.cz   |   © KODAS při sdružení Děti Země 2004