|   Úvod   |   Jak pomoci zraněným živočichům   |   Děti Země  |   Econnect
O KODASu Programy a projekty Kalendář akcí Podpořte nás Publikace Sponzoři Odkazy

Budou žít?

- program na ochranu sov

Většina druhů sov se postupně vytrácí z naší krajiny. Hlavními důvody jsou především nedostatek hnízdních podmínek a celkové změny v krajině. Instalací hnízdních budek se snažíme zlepšit hnízdní podmínky sov na území Vysočiny. K posílení populace jsou na tomto území každoročně vypouštěni mladí jedinci sovy pálené z umělých odchovů. V rámci tohoto programu se také snažíme ukázat sovy, které jsou obestřené mnoha pověrami, v pravém světle a získat co nejvíce lidí pro jejich ochranu.

Program vznikl v roce 1994 a postupně řeší několik projektů praktické ochrany s navazujícími projekty osvětovými. Hlavním projektem je projekt Budou žít? na ochranu sovy pálené na Vysočině, v rámci kterého instalujeme na okresech Pelhřimov, Havlíčkův Brod a Kutná Hora hnízdní budky pro tuto sovu, vypouštíme mláďata z umělého odchovu pro posílení výskytu v přírodě. Jako součást tohoto projektu je okrajově prováděno mapování výskytu sýčka obecného. Do programu Budou žít? patří i čtyři projekty Podpora dutinových druhů živočichů v rámci kterých instalujeme ve zvláště chráněných územích na okrese Pelhřimov a Jihlava hnízdní budky pro sýce rousné a puštíky obecné, ale také pro drobné pěvce a netopýry. Podpora hnízdních možností pro sýce rousného je řešena i v samostatném projektu na okrese Pelhřimov. Posledním projektem je Skřítek mezi dravci. Spočívá ve vyvěšování hnízdních budek do volné zemědělské krajiny pro skřítka mezi dravci - poštolku obecnou. Nezapomínáme ani na osvětu v rámci které vznikla výstava o životě, příčinách ohrožení a možnostech ochrany nazvaná Ohrožené královny noci.

kodas-dz@email.cz   |   © KODAS při sdružení Děti Země 2004